Schepping en evolutie, onstoffelijke spirituele machten...  
  Het essay dat u kunt lezen op deze website is gebaseerd op het boek:
"Een religieuze verklaring van het gedrag der dode en levende materie''
door ir. Theo Balder, uitgegeven door Gopher Publishers

RELIGIEUZE NATUURFILOSOFIE
DE SCHAKEL TUSSEN NATUURWETENSCHAP EN RELIGIE
Essay door Theo Balder

Samenvatting

Het geloof in onstoffelijke spirituele machten is na 1600 steeds minder geworden en is tegen-woordig bijna geheel verdwenen. Men kon de werking van onstoffelijke spirituele machten niet aantonen en het gevolg was een triomftocht van de materialistische natuurfilosofie en van het materialistische denken. Het moderne stralingsonderzoek inspireert ons echter tot een religieuze natuurfilosofie als alternatief voor de zo populaire materialistische natuurfilosofie. Het blijkt dat we een materiedeeltje kunnen opvatten als een onstoffelijke spirituele macht, die zich manifesteert als een boodschappers uitsproeiende bron die tevens gevoelig is voor invallende boodschappers. Het reeds lang gezochte mechanisme waarmee een onstoffelijke spirituele macht een materiedeeltje kan besturen wordt daarmee zichtbaar. Het zal blijken dat er een onstoffelijke spirituele wereld bestaat achter het stoffelijk universum en dat deze onstoffelijke spirituele wereld de drijfveer is achter alle natuurgebeuren.
 
webdesign : StudioWitte Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bestellen | Auteur | Contact